Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) ogólny
c) monumentalny
d) szczegółowy
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Amona
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Izaak
c) Jakub
d) Dawid
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) miecz
c) pierścień
d) berło
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) wojskowy
c) robotnik
d) Grek
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) pustynia zabiera żyzne grunty
b) państwu zagrażają inne ludy
c) Nil nierównomiernie wylewa
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) historyczną
c) poświęconą Egiptowi
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) piramidach
b) Labiryncie
c) świątyni Ozyrysa
d) świątyni Amona
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) spisanie historii Ramzesa XIII
b) bohaterowie
c) wątki miłosne
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) córką Ramzesa XII
b) drugą żoną faraona
c) kochanką faraona
d) pierwszą żoną faraona
Rozwiązanie


Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka tygodni
c) kilka miesięcy
d) kilka godzin
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1892
b) 1890
c) 1888
d) 1894
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Tutmozis
c) Nitager
d) Herhor
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) synowi
c) Pentuerowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Numbii
b) Memphis
c) Tebach
d) Gizie
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) fikcyjna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) autentyczna
d) legendarna
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) matce
c) żonie
d) córce
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) trwania
b) ducha
c) pragnienia
d) cienia
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Żydzi
c) Babilończycy
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) kobiety
c) władza
d) sława
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) X wieku przed Chrystusem
c) XII wieku przed Chrystusem
d) XI wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Persją
b) Asyrią
c) Libią
d) Grecją
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) południowych
b) wieczornych
c) popołudniowych
d) porannych
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Szalbierz”
b) „Pod Okrętem”
c) „Na rubieży”
d) „W dolinie”
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) nazwa egipska miesiąca
b) burza piaskowa
c) wylew Nilu
d) choroba
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
b) cudzołóstwo
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) zdradę narodu żydowskiego
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „mężny”
b) „zwycięski”
c) „niezwyciężony”
d) „bohaterski”
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) kapłana
c) arcykapłana
d) dowódcy armii
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dwieście tysięcy żołnierzy
b) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
c) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) dowódca wojsk
b) kapłan Amona
c) arcykapłan
d) nomarcha
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) jesień
c) lato
d) zima
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) lwa
c) wielbłąda
d) pantery
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Sema
b) Amona
c) Seta
d) Ozirisa
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) reporterski wstęp
b) naukowy wstęp
c) popularnonaukowy wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) łaciny
c) historii Polski
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) astrolog i wynalazca
c) bibliotekarz
d) strażnik Labiryntu
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiśle
c) Wiedniu
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) zarządcy
c) oficera
d) nauczyciela
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Jan w Oleju”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 26
b) 32
c) 29
d) 19
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) kielicha
b) miecza
c) konia
d) hełmu
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) złotej
b) miedzianej
c) pszenicznej
d) mahoniowej
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) żółtą
c) szarą
d) niebieską
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Kamę
b) Lykona
c) Herhora
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) to słaby kraj
b) rządzi nim nieudacznik
c) szybko zostanie zawarty pokój
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Austrii
b) Niemczech
c) Rosji
d) Francji
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) kielich
c) złotą bransoletę
d) niewolnika
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) żywność
b) konie
c) broń
d) pieniądze
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Zamościa
c) Lublina
d) Konstancina
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Górnego Nilu
b) Dolnego Nilu
c) państwa Haat
d) Memphis
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Herhora
b) Menesa
c) Eunana
d) Samentu
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Ozyrysa
b) Sema
c) Seta
d) Amona
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) buntem następcy faraona
b) nieurodzajem
c) wojną z Persją
d) wojną z Asyrią
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Horusa
b) Amona
c) Hator
d) Izydy
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) konwencją XIX-wieczną
b) założeniami pozytywistycznym
c) warsztatem pisarza
d) jego poglądami
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) folwarki w dzierżawę
c) administrację pałacu
d) prawo uprawy żyznych ziem
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) sierpień
b) marzec
c) luty
d) wrzesień
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) uzywali arcykapłani
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) używali wyżsi urzędnicy
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) zatrudniano cudzoziemców
d) zapanował głód
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Fenicjan
b) Persów
c) Babilończyków
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Memfis
b) Kair
c) Giza
d) Teby
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) grobowca
b) kanału
c) świątyni
d) piramidy
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Warszawskim”
b) „Tygodniku Powszechnym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Babilończyków
b) Żydów
c) Greków
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) była niewystarczająca
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały wieczór
b) cały dzień
c) sześć godzin
d) dwie godziny
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) bratu
b) ministrowi wojny
c) dwudziestoletniemu synowi
d) doświadczonemu dowódcy armii
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Gizę
b) Babilon
c) Teby
d) Memphis
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Żydzi
b) Murzyni
c) Grecy
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) miksturę ze specjalnych ziół
b) kobyle mleko
c) krew z niewinnych dzieci
d) puchar wina
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) gliniane naczynie
c) kupę piasku
d) fatamorganę
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 30
b) 34
c) 32
d) 36
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Herhor
b) Mentezufis
c) Mefres
d) Pentuer
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) skarabeusz
b) lew
c) ibis
d) byk
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) złe zarządzanie niewolnikami
b) cudzoziemców
c) słabość armii
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) po prawej stronie Nilu
b) na pustyni
c) nieopodal pałacu faraona
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) piramidy
b) faraona
c) opadającego Nilu
d) pustego kielicha
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) libijskiego
c) trackiego
d) fenickiego
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Dagon
c) Tutmozis
d) Lykon
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie XII
c) Ramzesie X
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) namiestnikiem prowincji
b) dowódca wojskowym
c) rządcą folwarku
d) kapłanem
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) artstokracja
c) lud
d) wojsko
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Tutmozis
c) Pentuer
d) Nitager
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) filologicznym
c) historycznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) szakala
b) ibisa
c) skarabeusza
d) lwa
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) krokodyla
b) byka
c) panterę
d) lwa
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej pierwszej
c) dwudziestej siódmej
d) dwudziestej
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) VII
c) III
d) V
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Herhor
b) Mefres
c) Ramzes XIII
d) Pentuer
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Pieszczota
b) Podniecenie
c) Niewinność
d) Rozkosz
Rozwiązanie

Samentu:
a) popełnia samobójstwo
b) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
c) zostaje zasztyletowany
d) umiera otruty
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) nie podzielił fabuły powieści
d) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) spalone
b) pochowane w ziemi
c) zmumifikowane
d) zatopione w rzece
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Słodowych
c) Sodowych
d) Lodowych
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) złoty kielich
b) swego najlepszego niewolnika
c) jedwabną chustę
d) klatkę z gołębiami
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie charakteru bohaterów
b) w opisie walk
c) w opisach budowli
d) w opisach kostiumów
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) napoju
b) drzewa
c) kruszcu
d) zwierzęcia
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Mucha”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) ojciec
c) przyjaciel
d) kapłan
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona