Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) trwania
b) cienia
c) ducha
d) pragnienia
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Lykon
c) Tutmozis
d) Dagon
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) konwencją XIX-wieczną
b) jego poglądami
c) warsztatem pisarza
d) założeniami pozytywistycznym
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słodowych
b) Słonych
c) Lodowych
d) Sodowych
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) broń
b) pieniądze
c) konie
d) żywność
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) kobiety
b) sława
c) pieniądze
d) władza
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) bohaterowie
b) wątki miłosne
c) opisy architektury egipskiej
d) spisanie historii Ramzesa XIII
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) V
b) IX
c) III
d) VII
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) szarą
b) zieloną
c) żółtą
d) niebieską
Rozwiązanie


Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) przyjaciel
c) kapłan
d) matka
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) używał następca faraona
c) uzywali arcykapłani
d) używali wszyscy arystokraci egipscy
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) dwudziestoletniemu synowi
b) bratu
c) doświadczonemu dowódcy armii
d) ministrowi wojny
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) umiera otruty
c) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) panterę
b) lwa
c) byka
d) krokodyla
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Sema
b) Ozyrysa
c) Seta
d) Amona
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Samentu
c) Menesa
d) Herhora
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Teby
b) Memphis
c) Babilon
d) Gizę
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Teby
b) Giza
c) Memfis
d) Kair
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) historii Polski
c) łaciny
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) lew
b) ibis
c) skarabeusz
d) byk
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie X
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) dwadzieścia lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) kapłan Amona
b) arcykapłan
c) dowódca wojsk
d) nomarcha
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały wieczór
b) cały dzień
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „bohaterski”
c) „niezwyciężony”
d) „mężny”
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) zima
b) jesień
c) wiosna
d) lato
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Żydzi
c) Murzyni
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) piramidy
b) opadającego Nilu
c) faraona
d) pustego kielicha
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) sierpień
c) wrzesień
d) luty
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Herhor
b) Mefres
c) Mentezufis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Memphis
b) Dolnego Nilu
c) Górnego Nilu
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) choroba
b) wylew Nilu
c) burza piaskowa
d) nazwa egipska miesiąca
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Tutmozis
c) Nitager
d) Pentuer
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
c) monumentalny
d) ogólny
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
c) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
d) zdradę narodu żydowskiego
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) synowi
c) Pentuerowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) folwarki w dzierżawę
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) prawo sprzedaży niewolników
d) administrację pałacu
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) złotą bransoletę
b) niewolnika
c) kielich
d) pierścień
Rozwiązanie

Menes to:
a) astrolog i wynalazca
b) strażnik Labiryntu
c) bibliotekarz
d) minister skarbu
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) filologicznym
c) historycznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) Nil nierównomiernie wylewa
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) panoszą się cudzoziemcy
d) państwu zagrażają inne ludy
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) fatamorganę
c) gliniane naczynie
d) kupę piasku
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Numbii
c) Memphis
d) Gizie
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zmumifikowane
b) pochowane w ziemi
c) spalone
d) zatopione w rzece
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Herhor
b) Pentuer
c) Mefres
d) Ramzes XIII
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Żydzi
b) Grecy
c) Fenicjanie
d) Babilończycy
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) fenickiego
b) trackiego
c) libijskiego
d) tebańskiego
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Jakub
b) Izaak
c) Dawid
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) była niewystarczająca
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) nie podzielił fabuły powieści
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 29
b) 32
c) 19
d) 26
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Francji
b) Niemczech
c) Austrii
d) Rosji
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka tygodni
b) kilka godzin
c) kilka dni
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Herhora
b) Ramzesa
c) Kamę
d) Lykona
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) miedzianej
b) złotej
c) pszenicznej
d) mahoniowej
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) kielicha
b) konia
c) hełmu
d) miecza
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Babilończyków
b) Persów
c) Asyryjczyków
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Tutmozis
c) Nitager
d) Herhor
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) nie miał kto budować piramid
d) zapanował głód
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1892
b) 1890
c) 1894
d) 1888
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) szakala
c) skarabeusza
d) ibisa
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) legendarna
b) autentyczna
c) fikcyjna
d) złożona z biografii kilku faraonów
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po prawej stronie Nilu
c) na pustyni
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Marek od Tamary”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Przeglądzie Warszawskim”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Asyrią
b) Persją
c) Libią
d) Grecją
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) X wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) reportażowy wstęp
d) naukowy wstęp
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Persją
b) wojną z Asyrią
c) buntem następcy faraona
d) nieurodzajem
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Seta
b) Ozirisa
c) Amona
d) Sema
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) miecz
b) berło
c) hełm
d) pierścień
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) grobowca
b) piramidy
c) świątyni
d) kanału
Rozwiązanie

Bakura to:
a) robotnik
b) Grek
c) wojskowy
d) kapłan
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) swego najlepszego niewolnika
b) klatkę z gołębiami
c) złoty kielich
d) jedwabną chustę
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) puchar wina
b) miksturę ze specjalnych ziół
c) krew z niewinnych dzieci
d) kobyle mleko
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Amona
b) Izydy
c) Horusa
d) Hator
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) popołudniowych
b) porannych
c) południowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Białegostoku
c) Lublina
d) Konstancina
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) kapłanem
b) namiestnikiem prowincji
c) rządcą folwarku
d) dowódca wojskowym
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Amona
b) Sema
c) Seta
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) kapłana
b) nomarchy
c) dowódcy armii
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dwieście tysięcy żołnierzy
d) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 32
b) 36
c) 30
d) 34
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) żonie
c) matce
d) córce
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej siódmej
b) dwudziestej
c) dwudziestej pierwszej
d) osiemnastej
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) kruszcu
b) zwierzęcia
c) drzewa
d) napoju
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Ozyrysa
b) świątyni Amona
c) piramidach
d) Labiryncie
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) wielbłąda
b) tygrysa
c) pantery
d) lwa
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) kochanką faraona
b) córką Ramzesa XII
c) pierwszą żoną faraona
d) drugą żoną faraona
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) słabość armii
c) złe zarządzanie niewolnikami
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) lud
c) artstokracja
d) wojsko
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Rozkosz
b) Pieszczota
c) Niewinność
d) Podniecenie
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) zarządcy
c) oficera
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) historyczną
b) dotykajacą problemów władzy
c) poświęconą Egiptowi
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) rządzi nim nieudacznik
b) to słaby kraj
c) szybko zostanie zawarty pokój
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „W dolinie”
b) „Szalbierz”
c) „Na rubieży”
d) „Pod Okrętem”
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Babilończyków
b) Żydów
c) Fenicjan
d) Greków
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisach budowli
c) w opisach kostiumów
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona