Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) poświęconą Egiptowi
b) dotykajacą problemów władzy
c) historyczną
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Prus:
a) nie podzielił fabuły powieści
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
d) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) piramidy
b) kanału
c) świątyni
d) grobowca
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Izaak
b) Mojżesz
c) Dawid
d) Jakub
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Mucha”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) pszenicznej
b) miedzianej
c) mahoniowej
d) złotej
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) była niewystarczająca
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) piramidach
c) Labiryncie
d) świątyni Ozyrysa
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) uzywali arcykapłani
c) używali wszyscy arystokraci egipscy
d) używali wyżsi urzędnicy
Rozwiązanie


Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Francji
b) Austrii
c) Rosji
d) Niemczech
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) wrzesień
b) sierpień
c) marzec
d) luty
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) panterę
c) byka
d) krokodyla
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Grecją
b) Libią
c) Asyrią
d) Persją
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) kobyle mleko
b) miksturę ze specjalnych ziół
c) krew z niewinnych dzieci
d) puchar wina
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Amona
b) Ozyrysa
c) Seta
d) Sema
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) autentyczna
c) fikcyjna
d) legendarna
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) opisy architektury egipskiej
b) spisanie historii Ramzesa XIII
c) wątki miłosne
d) bohaterowie
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Fenicjan
b) Babilończyków
c) Asyryjczyków
d) Persów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) czternaście lat
c) szesnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
c) zdradę narodu żydowskiego
d) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) południowych
c) wieczornych
d) popołudniowych
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Izydy
b) Horusa
c) Hator
d) Amona
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej
b) osiemnastej
c) dwudziestej siódmej
d) dwudziestej pierwszej
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) ogólny
b) monumentalny
c) szczegółowy
d) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) wojskowy
c) robotnik
d) Grek
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
d) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Giza
b) Teby
c) Memfis
d) Kair
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 32
b) 26
c) 19
d) 29
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) broń
b) żywność
c) konie
d) pieniądze
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) buntem następcy faraona
c) wojną z Asyrią
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) lud
b) artstokracja
c) wojsko
d) warstwa kapłańska
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) panoszą się cudzoziemcy
b) państwu zagrażają inne ludy
c) pustynia zabiera żyzne grunty
d) Nil nierównomiernie wylewa
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Menesa
c) Samentu
d) Herhora
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „niezwyciężony”
b) „mężny”
c) „zwycięski”
d) „bohaterski”
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Babilończycy
b) Żydzi
c) Grecy
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) państwa Haat
b) Górnego Nilu
c) Dolnego Nilu
d) Memphis
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Pentuerowi
b) Herhorowi
c) synowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) trackiego
b) fenickiego
c) tebańskiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) jesień
b) wiosna
c) lato
d) zima
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) niebieską
c) żółtą
d) szarą
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Niewinność
b) Rozkosz
c) Pieszczota
d) Podniecenie
Rozwiązanie

Menes to:
a) astrolog i wynalazca
b) bibliotekarz
c) minister skarbu
d) strażnik Labiryntu
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach budowli
b) w opisie walk
c) w opisie charakteru bohaterów
d) w opisach kostiumów
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) sława
b) władza
c) pieniądze
d) kobiety
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) lwa
c) pantery
d) wielbłąda
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Jan w Oleju”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) administrację pałacu
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) prawo sprzedaży niewolników
d) folwarki w dzierżawę
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka tygodni
b) kilka godzin
c) kilka dni
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Herhor
b) Nitager
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Dagon
b) Hiram
c) Lykon
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) szybko zostanie zawarty pokój
b) rządzi nim nieudacznik
c) faraon uwolni libijskich niewolników
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) reportażowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) naukowy wstęp
d) popularnonaukowy wstęp
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) berło
c) pierścień
d) miecz
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) nomarcha
b) dowódca wojsk
c) arcykapłan
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) swego najlepszego niewolnika
b) jedwabną chustę
c) klatkę z gołębiami
d) złoty kielich
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Lublina
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) XI wieku przed Chrystusem
b) XII wieku przed Chrystusem
c) IX wieku przed Chrystusem
d) X wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) córką Ramzesa XII
b) pierwszą żoną faraona
c) drugą żoną faraona
d) kochanką faraona
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Sodowych
b) Słodowych
c) Słonych
d) Lodowych
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Żydzi
b) Fenicjanie
c) Grecy
d) Murzyni
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Gizę
b) Teby
c) Babilon
d) Memphis
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Mefres
b) Ramzes XIII
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Amona
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) złe zarządzanie niewolnikami
b) słabość armii
c) niechęć ludzi do kapłanów
d) cudzoziemców
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) arcykapłana
b) dowódcy armii
c) kapłana
d) nomarchy
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Ozirisa
b) Seta
c) Amona
d) Sema
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) żonie
c) matce
d) córce
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) cały wieczór
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 36
b) 30
c) 32
d) 34
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Tutmozis
b) Nitager
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) zwierzęcia
b) kruszcu
c) napoju
d) drzewa
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) kielich
b) pierścień
c) niewolnika
d) złotą bransoletę
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) byk
b) ibis
c) skarabeusz
d) lew
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) kapłanem
c) namiestnikiem prowincji
d) rządcą folwarku
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) III
c) VII
d) V
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Kamę
b) Ramzesa
c) Lykona
d) Herhora
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) łaciny
d) historii Polski
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) osiemnaście lat
b) czternaście lat
c) dwadzieścia lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie X
b) Ramzesie IX
c) Ramzesie XI
d) Ramzesie XII
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po lewej stronie Nilu
c) na pustyni
d) po prawej stronie Nilu
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) hełmu
b) konia
c) kielicha
d) miecza
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Ilustrowanym”
b) „Przeglądzie Warszawskim”
c) „Przeglądzie Ilustrowanym”
d) „Tygodniku Powszechnym”
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Pentuer
b) Mefres
c) Mentezufis
d) Herhor
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) burza piaskowa
c) nazwa egipska miesiąca
d) choroba
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) bratu
c) doświadczonemu dowódcy armii
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) przyjaciel
b) ojciec
c) kapłan
d) matka
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) spalone
c) pochowane w ziemi
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1890
c) 1888
d) 1892
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) jego poglądami
b) założeniami pozytywistycznym
c) konwencją XIX-wieczną
d) warsztatem pisarza
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) faraona
b) pustego kielicha
c) opadającego Nilu
d) piramidy
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) trwania
c) ducha
d) cienia
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) fatamorganę
c) gliniane naczynie
d) kupę piasku
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) zapanował głód
c) zmniejszyły się tereny uprawne
d) nie miał kto budować piramid
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje zasztyletowany
d) umiera otruty
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) zarządcy
c) nauczyciela
d) oficera
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Szalbierz”
b) „W dolinie”
c) „Na rubieży”
d) „Pod Okrętem”
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Numbii
c) Memphis
d) Gizie
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Żydów
b) Babilończyków
c) Fenicjan
d) Greków
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) skarabeusza
b) lwa
c) ibisa
d) szakala
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona
Partner serwisu: