Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Persją
b) Libią
c) Grecją
d) Asyrią
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Przeglądzie Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „niezwyciężony”
c) „bohaterski”
d) „mężny”
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Fenicjan
b) Babilończyków
c) Persów
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Sema
b) Amona
c) Ozyrysa
d) Seta
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) uzywali arcykapłani
c) używał następca faraona
d) używali wszyscy arystokraci egipscy
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) piramidy
b) kanału
c) grobowca
d) świątyni
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) namiestnikiem prowincji
b) rządcą folwarku
c) dowódca wojskowym
d) kapłanem
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) ibisa
b) skarabeusza
c) szakala
d) lwa
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) fenickiego
b) libijskiego
c) trackiego
d) tebańskiego
Rozwiązanie


Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) po prawej stronie Nilu
b) na pustyni
c) po lewej stronie Nilu
d) nieopodal pałacu faraona
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) wieczornych
b) porannych
c) południowych
d) popołudniowych
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) dwudziestoletniemu synowi
c) bratu
d) doświadczonemu dowódcy armii
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) buntem następcy faraona
b) wojną z Asyrią
c) nieurodzajem
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Ozyrysa
b) Amona
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) wrzesień
b) marzec
c) sierpień
d) luty
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Tutmozis
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) państwu zagrażają inne ludy
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) panoszą się cudzoziemcy
d) pustynia zabiera żyzne grunty
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Herhor
b) Mefres
c) Pentuer
d) Mentezufis
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiedniu
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) trwania
b) pragnienia
c) cienia
d) ducha
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) wojsko
b) lud
c) artstokracja
d) warstwa kapłańska
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) pierwszą żoną faraona
b) drugą żoną faraona
c) kochanką faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Szalbierz”
b) „W dolinie”
c) „Pod Okrętem”
d) „Na rubieży”
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Tutmozis
c) Herhor
d) Nitager
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Samentu
c) Herhora
d) Menesa
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) historyczną
b) wielowątkową
c) poświęconą Egiptowi
d) dotykajacą problemów władzy
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Białegostoku
c) Konstancina
d) Lublina
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Fenicjanie
b) Grecy
c) Żydzi
d) Babilończycy
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) jedwabną chustę
b) swego najlepszego niewolnika
c) złoty kielich
d) klatkę z gołębiami
Rozwiązanie

Menes to:
a) astrolog i wynalazca
b) strażnik Labiryntu
c) minister skarbu
d) bibliotekarz
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) monumentalny
b) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
c) szczegółowy
d) ogólny
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) jesień
b) wiosna
c) lato
d) zima
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) historii Polski
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) faraona
b) piramidy
c) pustego kielicha
d) opadającego Nilu
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) legendarna
b) autentyczna
c) fikcyjna
d) złożona z biografii kilku faraonów
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Babilończyków
b) Żydów
c) Greków
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) umiera otruty
c) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Bakura to:
a) robotnik
b) Grek
c) kapłan
d) wojskowy
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) jego poglądami
b) założeniami pozytywistycznym
c) konwencją XIX-wieczną
d) warsztatem pisarza
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Pieszczota
b) Podniecenie
c) Niewinność
d) Rozkosz
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1890
c) 1892
d) 1888
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) kielich
b) pierścień
c) złotą bransoletę
d) niewolnika
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Lykon
b) Tutmozis
c) Dagon
d) Hiram
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Horusa
b) Hator
c) Izydy
d) Amona
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Ozyrysa
b) piramidach
c) Labiryncie
d) świątyni Amona
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) dwieście tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Fenicjanie
b) Żydzi
c) Grecy
d) Murzyni
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) przyjaciel
b) ojciec
c) kapłan
d) matka
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Gizie
c) Memphis
d) Numbii
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) choroba
c) burza piaskowa
d) nazwa egipska miesiąca
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) lwa
b) pantery
c) tygrysa
d) wielbłąda
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) niechęć ludzi do kapłanów
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) cudzoziemców
d) słabość armii
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
c) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
d) nie podzielił fabuły powieści
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) cały wieczór
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) berło
b) hełm
c) miecz
d) pierścień
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) kupę piasku
c) fatamorganę
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) miecza
b) konia
c) hełmu
d) kielicha
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Niemczech
c) Francji
d) Austrii
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) V
b) III
c) IX
d) VII
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisach kostiumów
c) w opisach budowli
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Herhora
c) Kamę
d) Ramzesa
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) X wieku przed Chrystusem
b) XII wieku przed Chrystusem
c) IX wieku przed Chrystusem
d) XI wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej
b) dwudziestej pierwszej
c) dwudziestej siódmej
d) osiemnastej
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 36
b) 32
c) 30
d) 34
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) nauczyciela
c) oficera
d) zarządcy
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) żywność
c) konie
d) broń
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Niwa”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Kair
b) Teby
c) Giza
d) Memfis
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) botanicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) kapłan Amona
b) dowódca wojsk
c) nomarcha
d) arcykapłan
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwanaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) administrację pałacu
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) folwarki w dzierżawę
d) prawo sprzedaży niewolników
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) pochowane w ziemi
b) zatopione w rzece
c) zmumifikowane
d) spalone
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Herhor
b) Mefres
c) Pentuer
d) Ramzes XIII
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Dawid
b) Mojżesz
c) Izaak
d) Jakub
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Babilon
b) Gizę
c) Memphis
d) Teby
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) zieloną
c) niebieską
d) szarą
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) władza
c) sława
d) kobiety
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) panterę
b) lwa
c) byka
d) krokodyla
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) napoju
b) zwierzęcia
c) drzewa
d) kruszcu
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) wątki miłosne
b) spisanie historii Ramzesa XIII
c) bohaterowie
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Ozirisa
c) Seta
d) Sema
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) zapanował głód
d) zatrudniano cudzoziemców
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka miesięcy
b) kilka godzin
c) kilka dni
d) kilka tygodni
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) żonie
c) przyjacielowi
d) córce
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
b) była mniejsza w porównaniu do innych państw
c) wahała się
d) była niewystarczająca
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Mefresowi
b) Herhorowi
c) Pentuerowi
d) synowi
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 32
c) 26
d) 29
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) miedzianej
b) pszenicznej
c) mahoniowej
d) złotej
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XI
b) Ramzesie X
c) Ramzesie IX
d) Ramzesie XII
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) miksturę ze specjalnych ziół
c) kobyle mleko
d) puchar wina
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) rządzi nim nieudacznik
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) to słaby kraj
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) byk
b) lew
c) ibis
d) skarabeusz
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Górnego Nilu
b) Memphis
c) państwa Haat
d) Dolnego Nilu
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) naukowy wstęp
c) reporterski wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
b) zdradę narodu żydowskiego
c) cudzołóstwo
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Sodowych
b) Lodowych
c) Słonych
d) Słodowych
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) dowódcy armii
b) nomarchy
c) arcykapłana
d) kapłana
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona