Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była mniejsza w porównaniu do innych państw
b) była niewystarczająca
c) wahała się
d) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) zwierzęcia
b) kruszcu
c) napoju
d) drzewa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Pod Okrętem”
b) „W dolinie”
c) „Szalbierz”
d) „Na rubieży”
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) kupę piasku
b) fatamorganę
c) fale na wodzie
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) wieczornych
c) południowych
d) popołudniowych
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) pochowane w ziemi
b) zatopione w rzece
c) spalone
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) miksturę ze specjalnych ziół
c) puchar wina
d) kobyle mleko
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) zostaje zasztyletowany
c) umiera otruty
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Sema
c) Seta
d) Ozirisa
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) trackiego
b) tebańskiego
c) fenickiego
d) libijskiego
Rozwiązanie


Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mefres
b) Mentezufis
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) złotą bransoletę
b) kielich
c) pierścień
d) niewolnika
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) miecz
b) berło
c) pierścień
d) hełm
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dwieście tysięcy żołnierzy
d) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) kobiety
b) sława
c) pieniądze
d) władza
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) Pentuerowi
c) synowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) dowódcy armii
c) kapłana
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) historii Polski
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „bohaterski”
b) „zwycięski”
c) „mężny”
d) „niezwyciężony”
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach budowli
b) w opisie walk
c) w opisie charakteru bohaterów
d) w opisach kostiumów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) przyjacielowi
c) żonie
d) córce
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) skarabeusz
b) byk
c) ibis
d) lew
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) nazwa egipska miesiąca
c) burza piaskowa
d) choroba
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Nitager
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) wątki miłosne
b) bohaterowie
c) spisanie historii Ramzesa XIII
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Babilończyków
b) Greków
c) Żydów
d) Fenicjan
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Marek od Tamary”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Sodowych
b) Lodowych
c) Słodowych
d) Słonych
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) wrzesień
b) luty
c) marzec
d) sierpień
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) Nil nierównomiernie wylewa
b) państwu zagrażają inne ludy
c) pustynia zabiera żyzne grunty
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) wojsko
c) lud
d) artstokracja
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) słabość armii
c) złe zarządzanie niewolnikami
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej siódmej
c) dwudziestej pierwszej
d) dwudziestej
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) używał następca faraona
c) uzywali arcykapłani
d) używali wszyscy arystokraci egipscy
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) ekonoma
c) nauczyciela
d) oficera
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Teby
b) Memfis
c) Kair
d) Giza
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) III
c) V
d) VII
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) mahoniowej
b) złotej
c) pszenicznej
d) miedzianej
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) botanicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) lwa
b) pantery
c) tygrysa
d) wielbłąda
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) po prawej stronie Nilu
b) po lewej stronie Nilu
c) nieopodal pałacu faraona
d) na pustyni
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Persją
b) nieurodzajem
c) buntem następcy faraona
d) wojną z Asyrią
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Francji
c) Austrii
d) Niemczech
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) astrolog i wynalazca
c) bibliotekarz
d) strażnik Labiryntu
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) szakala
b) lwa
c) ibisa
d) skarabeusza
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) nie miał kto budować piramid
c) zmniejszyły się tereny uprawne
d) zapanował głód
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Asyryjczyków
b) Babilończyków
c) Fenicjan
d) Persów
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie X
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) niebieską
c) szarą
d) zieloną
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Gizie
b) Memphis
c) Tebach
d) Numbii
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Konstancina
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 32
b) 34
c) 30
d) 36
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Dagon
b) Tutmozis
c) Hiram
d) Lykon
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
c) nie podzielił fabuły powieści
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) jedwabną chustę
b) klatkę z gołębiami
c) złoty kielich
d) swego najlepszego niewolnika
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) namiestnikiem prowincji
b) kapłanem
c) rządcą folwarku
d) dowódca wojskowym
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) lato
b) zima
c) wiosna
d) jesień
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Amona
b) Seta
c) Ozyrysa
d) Sema
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) pieniądze
c) żywność
d) broń
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Babilon
c) Teby
d) Gizę
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Mefres
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Dolnego Nilu
b) Górnego Nilu
c) państwa Haat
d) Memphis
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) piramidy
b) świątyni
c) grobowca
d) kanału
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) miecza
b) konia
c) hełmu
d) kielicha
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo uprawy żyznych ziem
b) administrację pałacu
c) folwarki w dzierżawę
d) prawo sprzedaży niewolników
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 26
b) 19
c) 32
d) 29
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Libią
b) Persją
c) Asyrią
d) Grecją
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) naukowy wstęp
c) reportażowy wstęp
d) reporterski wstęp
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) piramidy
b) faraona
c) pustego kielicha
d) opadającego Nilu
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) rządzi nim nieudacznik
c) szybko zostanie zawarty pokój
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Murzyni
b) Żydzi
c) Grecy
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) świątyni Ozyrysa
c) piramidach
d) Labiryncie
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1892
b) 1890
c) 1888
d) 1894
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) autentyczna
c) legendarna
d) fikcyjna
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Kamę
b) Herhora
c) Ramzesa
d) Lykona
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) wielowątkową
b) dotykajacą problemów władzy
c) historyczną
d) poświęconą Egiptowi
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Amona
b) Hator
c) Horusa
d) Izydy
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka godzin
c) kilka tygodni
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) kapłan
c) matka
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Warszawskim”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Powszechnym”
d) „Przeglądzie Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) konwencją XIX-wieczną
b) jego poglądami
c) założeniami pozytywistycznym
d) warsztatem pisarza
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) nomarcha
c) kapłan Amona
d) dowódca wojsk
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) X wieku przed Chrystusem
b) XI wieku przed Chrystusem
c) IX wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) monumentalny
c) szczegółowy
d) ogólny
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Dawid
b) Izaak
c) Jakub
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Babilończycy
c) Fenicjanie
d) Żydzi
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) doświadczonemu dowódcy armii
c) bratu
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Niewinność
b) Pieszczota
c) Rozkosz
d) Podniecenie
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Sema
b) Seta
c) Ozyrysa
d) Amona
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) zdradę narodu żydowskiego
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) cudzołóstwo
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) sześć godzin
c) cały wieczór
d) dwie godziny
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) szesnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) czternaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) cienia
b) ducha
c) trwania
d) pragnienia
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Niwa”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Tutmozis
b) Nitager
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) dwanaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) pierwszą żoną faraona
c) kochanką faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) krokodyla
b) byka
c) panterę
d) lwa
Rozwiązanie

Bakura to:
a) wojskowy
b) kapłan
c) Grek
d) robotnik
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Herhora
c) Samentu
d) Menesa
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona