Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) piramidy
b) kanału
c) świątyni
d) grobowca
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) gliniane naczynie
c) fatamorganę
d) kupę piasku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Niewinność
b) Pieszczota
c) Rozkosz
d) Podniecenie
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) pustego kielicha
b) piramidy
c) opadającego Nilu
d) faraona
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) fikcyjna
c) legendarna
d) autentyczna
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka miesięcy
c) kilka tygodni
d) kilka godzin
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) swego najlepszego niewolnika
b) klatkę z gołębiami
c) złoty kielich
d) jedwabną chustę
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) nie podzielił fabuły powieści
c) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
d) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Asyrią
b) buntem następcy faraona
c) nieurodzajem
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) namiestnikiem prowincji
b) kapłanem
c) rządcą folwarku
d) dowódca wojskowym
Rozwiązanie


Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słodowych
b) Lodowych
c) Sodowych
d) Słonych
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) wielbłąda
b) tygrysa
c) lwa
d) pantery
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Austrii
c) Niemczech
d) Francji
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zatrudniano cudzoziemców
c) zmniejszyły się tereny uprawne
d) zapanował głód
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Herhora
c) Ramzesa
d) Kamę
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) zwierzęcia
b) kruszcu
c) drzewa
d) napoju
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) wielowątkową
c) poświęconą Egiptowi
d) historyczną
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) dwie godziny
b) cały dzień
c) cały wieczór
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Persją
b) Grecją
c) Libią
d) Asyrią
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Warszawskim”
b) „Tygodniku Powszechnym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Ilustrowanym”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo uprawy żyznych ziem
b) administrację pałacu
c) folwarki w dzierżawę
d) prawo sprzedaży niewolników
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Fenicjan
b) Babilończyków
c) Żydów
d) Greków
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej siódmej
b) dwudziestej
c) dwudziestej pierwszej
d) osiemnastej
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dwieście tysięcy żołnierzy
d) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) monumentalny
c) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
d) ogólny
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Samentu
b) Herhora
c) Menesa
d) Eunana
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Numbii
c) Gizie
d) Memphis
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) pustynia zabiera żyzne grunty
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) państwu zagrażają inne ludy
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była niewystarczająca
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) wahała się
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) rządzi nim nieudacznik
c) szybko zostanie zawarty pokój
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Pod Okrętem”
b) „Na rubieży”
c) „W dolinie”
d) „Szalbierz”
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) bohaterowie
b) wątki miłosne
c) opisy architektury egipskiej
d) spisanie historii Ramzesa XIII
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Seta
c) Ozirisa
d) Sema
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Babilończycy
b) Grecy
c) Żydzi
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) puchar wina
c) miksturę ze specjalnych ziół
d) kobyle mleko
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) słabość armii
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) cudzoziemców
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) X wieku przed Chrystusem
b) XII wieku przed Chrystusem
c) IX wieku przed Chrystusem
d) XI wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Pentuer
b) Tutmozis
c) Nitager
d) Herhor
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) skarabeusz
b) ibis
c) byk
d) lew
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Herhor
b) Mentezufis
c) Pentuer
d) Mefres
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) pochowane w ziemi
b) spalone
c) zmumifikowane
d) zatopione w rzece
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 29
c) 32
d) 26
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) cienia
b) pragnienia
c) trwania
d) ducha
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) lato
b) wiosna
c) jesień
d) zima
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) historycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „bohaterski”
b) „niezwyciężony”
c) „mężny”
d) „zwycięski”
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) wojsko
b) lud
c) warstwa kapłańska
d) artstokracja
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) sierpień
b) luty
c) wrzesień
d) marzec
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) historii Polski
c) języka polskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Nitager
b) Herhor
c) Pentuer
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) kielicha
b) konia
c) miecza
d) hełmu
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Amona
b) Sema
c) Seta
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) broń
c) żywność
d) konie
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie X
b) Ramzesie XI
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie IX
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) trackiego
c) libijskiego
d) fenickiego
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) żółtą
c) szarą
d) niebieską
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) zdradę narodu żydowskiego
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) cudzołóstwo
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Gizę
c) Babilon
d) Teby
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) panterę
c) byka
d) krokodyla
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Mucha”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Zakopanem
c) Kaliszu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po prawej stronie Nilu
c) na pustyni
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) berło
c) pierścień
d) miecz
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) córce
c) matce
d) żonie
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) reportażowy wstęp
c) reporterski wstęp
d) naukowy wstęp
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) popołudniowych
c) wieczornych
d) południowych
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1892
c) 1890
d) 1888
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Mefres
b) Herhor
c) Pentuer
d) Ramzes XIII
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) kielich
c) złotą bransoletę
d) niewolnika
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Pentuerowi
b) synowi
c) Herhorowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) choroba
b) burza piaskowa
c) nazwa egipska miesiąca
d) wylew Nilu
Rozwiązanie

Samentu:
a) umiera otruty
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
d) zostaje zasztyletowany
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) uzywali arcykapłani
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) używali wyżsi urzędnicy
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) V
b) III
c) IX
d) VII
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) ibisa
b) szakala
c) skarabeusza
d) lwa
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) złotej
b) mahoniowej
c) pszenicznej
d) miedzianej
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) Labiryncie
b) świątyni Ozyrysa
c) świątyni Amona
d) piramidach
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) strażnik Labiryntu
c) astrolog i wynalazca
d) bibliotekarz
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Sema
b) Seta
c) Ozyrysa
d) Amona
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) kapłana
b) nomarchy
c) dowódcy armii
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) ojciec
c) kapłan
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) kapłan Amona
b) dowódca wojsk
c) nomarcha
d) arcykapłan
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) sława
b) pieniądze
c) władza
d) kobiety
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) pierwszą żoną faraona
b) drugą żoną faraona
c) kochanką faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Murzyni
b) Żydzi
c) Fenicjanie
d) Grecy
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) ekonoma
c) zarządcy
d) oficera
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Fenicjan
b) Persów
c) Babilończyków
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Lykon
c) Tutmozis
d) Dagon
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Dolnego Nilu
b) Górnego Nilu
c) Memphis
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Wiedniu
c) Zakopanem
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) bratu
b) doświadczonemu dowódcy armii
c) dwudziestoletniemu synowi
d) ministrowi wojny
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 30
b) 32
c) 36
d) 34
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Zamościa
c) Konstancina
d) Lublina
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisach kostiumów
c) w opisach budowli
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Jakub
c) Izaak
d) Dawid
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Kair
b) Memfis
c) Giza
d) Teby
Rozwiązanie

Bakura to:
a) robotnik
b) Grek
c) wojskowy
d) kapłan
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Horusa
c) Amona
d) Izydy
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) jego poglądami
b) warsztatem pisarza
c) założeniami pozytywistycznym
d) konwencją XIX-wieczną
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona