Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) warsztatem pisarza
b) założeniami pozytywistycznym
c) konwencją XIX-wieczną
d) jego poglądami
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) sława
c) władza
d) kobiety
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zmniejszyły się tereny uprawne
b) zapanował głód
c) zatrudniano cudzoziemców
d) nie miał kto budować piramid
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) dwie godziny
b) cały dzień
c) sześć godzin
d) cały wieczór
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) reportażowy wstęp
b) naukowy wstęp
c) reporterski wstęp
d) popularnonaukowy wstęp
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Herhor
b) Nitager
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) szarą
c) niebieską
d) zieloną
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) historyczną
b) poświęconą Egiptowi
c) wielowątkową
d) dotykajacą problemów władzy
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Amona
c) Izydy
d) Horusa
Rozwiązanie


Sament to kapłan świątyni:
a) Sema
b) Amona
c) Seta
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1888
b) 1890
c) 1892
d) 1894
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) zdradę narodu żydowskiego
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) cudzołóstwo
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Sodowych
c) Słodowych
d) Lodowych
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Babilon
b) Gizę
c) Memphis
d) Teby
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) nazwa egipska miesiąca
b) burza piaskowa
c) wylew Nilu
d) choroba
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) jesień
b) zima
c) wiosna
d) lato
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) Grek
c) robotnik
d) wojskowy
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) namiestnikiem prowincji
b) rządcą folwarku
c) kapłanem
d) dowódca wojskowym
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) źle przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiedniu
c) Nałęczowie
d) Wiśle
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) legendarna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) autentyczna
d) fikcyjna
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) astrolog i wynalazca
c) strażnik Labiryntu
d) bibliotekarz
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) dwanaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Herhor
c) Mefres
d) Pentuer
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) XI wieku przed Chrystusem
c) X wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) bohaterowie
b) wątki miłosne
c) opisy architektury egipskiej
d) spisanie historii Ramzesa XIII
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) folwarki w dzierżawę
d) administrację pałacu
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Mefresowi
b) Herhorowi
c) synowi
d) Pentuerowi
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dwieście tysięcy żołnierzy
d) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Austrii
b) Francji
c) Rosji
d) Niemczech
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Fenicjan
c) Babilończyków
d) Żydów
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) żywność
c) broń
d) pieniądze
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Ozyrysa
b) Amona
c) Seta
d) Sema
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) przyjacielowi
c) córce
d) żonie
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) zwierzęcia
b) drzewa
c) napoju
d) kruszcu
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Konstancina
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) bratu
c) dwudziestoletniemu synowi
d) doświadczonemu dowódcy armii
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mentezufis
b) Mefres
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) hełmu
b) konia
c) kielicha
d) miecza
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) byk
b) lew
c) skarabeusz
d) ibis
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Menesa
b) Samentu
c) Herhora
d) Eunana
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) krokodyla
b) panterę
c) byka
d) lwa
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) sierpień
c) luty
d) wrzesień
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „mężny”
c) „bohaterski”
d) „niezwyciężony”
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) wielbłąda
b) lwa
c) pantery
d) tygrysa
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) zostaje zasztyletowany
c) umiera otruty
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach budowli
b) w opisie charakteru bohaterów
c) w opisach kostiumów
d) w opisie walk
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Memfis
b) Kair
c) Giza
d) Teby
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) używali wyżsi urzędnicy
c) uzywali arcykapłani
d) używali wszyscy arystokraci egipscy
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) kochanką faraona
c) córką Ramzesa XII
d) pierwszą żoną faraona
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Izaak
c) Dawid
d) Jakub
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była niewystarczająca
d) była mniejsza w porównaniu do innych państw
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) klatkę z gołębiami
b) swego najlepszego niewolnika
c) jedwabną chustę
d) złoty kielich
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) nauczyciela
c) ekonoma
d) oficera
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) popołudniowych
b) południowych
c) porannych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) szakala
c) skarabeusza
d) ibisa
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Ozyrysa
b) Labiryncie
c) piramidach
d) świątyni Amona
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) III
b) IX
c) V
d) VII
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) gliniane naczynie
c) fatamorganę
d) kupę piasku
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Fenicjan
b) Persów
c) Asyryjczyków
d) Babilończyków
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej
c) dwudziestej pierwszej
d) dwudziestej siódmej
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) szybko zostanie zawarty pokój
b) rządzi nim nieudacznik
c) to słaby kraj
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) państwu zagrażają inne ludy
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) panoszą się cudzoziemcy
d) Nil nierównomiernie wylewa
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Ozirisa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
c) nie podzielił fabuły powieści
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) monumentalny
c) ogólny
d) szczegółowy
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) trwania
b) ducha
c) pragnienia
d) cienia
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Murzyni
c) Fenicjanie
d) Żydzi
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Libią
b) Grecją
c) Asyrią
d) Persją
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) dowódca wojsk
c) nomarcha
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) spalone
c) pochowane w ziemi
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) dowódcy armii
c) arcykapłana
d) kapłana
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) słabość armii
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) niechęć ludzi do kapłanów
d) cudzoziemców
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Ramzesa
c) Kamę
d) Herhora
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) świątyni
c) grobowca
d) piramidy
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) miecz
b) berło
c) pierścień
d) hełm
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Gizie
b) Tebach
c) Numbii
d) Memphis
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) miedzianej
b) mahoniowej
c) złotej
d) pszenicznej
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) łaciny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) języka polskiego
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „W dolinie”
b) „Szalbierz”
c) „Na rubieży”
d) „Pod Okrętem”
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) przyjaciel
c) ojciec
d) kapłan
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) puchar wina
c) miksturę ze specjalnych ziół
d) kobyle mleko
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) państwa Haat
b) Górnego Nilu
c) Memphis
d) Dolnego Nilu
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) pustego kielicha
b) opadającego Nilu
c) faraona
d) piramidy
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Tutmozis
c) Lykon
d) Dagon
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Rozkosz
b) Niewinność
c) Podniecenie
d) Pieszczota
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XII
b) Ramzesie X
c) Ramzesie XI
d) Ramzesie IX
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) wojsko
c) lud
d) artstokracja
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Nitager
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Fenicjanie
b) Żydzi
c) Babilończycy
d) Grecy
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) wojną z Asyrią
c) wojną z Persją
d) buntem następcy faraona
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) niewolnika
c) złotą bransoletę
d) kielich
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Ilustrowanym”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Powszechnym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 29
c) 32
d) 26
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po prawej stronie Nilu
c) na pustyni
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka godzin
b) kilka tygodni
c) kilka dni
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) fenickiego
c) trackiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 36
c) 30
d) 32
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona