Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Herhor porównał całą ludność do:
a) faraona
b) piramidy
c) opadającego Nilu
d) pustego kielicha
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) ogólny
c) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
d) monumentalny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) sześć godzin
c) dwie godziny
d) cały wieczór
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „niezwyciężony”
c) „bohaterski”
d) „mężny”
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Seta
b) Ozirisa
c) Sema
d) Amona
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) autentyczna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) fikcyjna
d) legendarna
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Ozyrysa
b) świątyni Amona
c) piramidach
d) Labiryncie
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Persów
b) Fenicjan
c) Babilończyków
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) lwa
b) pantery
c) wielbłąda
d) tygrysa
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej siódmej
b) osiemnastej
c) dwudziestej
d) dwudziestej pierwszej
Rozwiązanie


Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) dwieście tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) słabość armii
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Żydzi
c) Murzyni
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 32
b) 19
c) 26
d) 29
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Słodowych
c) Lodowych
d) Sodowych
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) po lewej stronie Nilu
b) po prawej stronie Nilu
c) na pustyni
d) nieopodal pałacu faraona
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) nauczyciela
c) ekonoma
d) oficera
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) puchar wina
b) krew z niewinnych dzieci
c) kobyle mleko
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) pustynia zabiera żyzne grunty
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) państwu zagrażają inne ludy
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Górnego Nilu
b) państwa Haat
c) Memphis
d) Dolnego Nilu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) reporterski wstęp
b) popularnonaukowy wstęp
c) reportażowy wstęp
d) naukowy wstęp
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) rządcą folwarku
b) namiestnikiem prowincji
c) kapłanem
d) dowódca wojskowym
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) doświadczonemu dowódcy armii
b) dwudziestoletniemu synowi
c) ministrowi wojny
d) bratu
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Izaak
c) Dawid
d) Jakub
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) szybko zostanie zawarty pokój
b) rządzi nim nieudacznik
c) to słaby kraj
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Pentuerowi
b) Herhorowi
c) Mefresowi
d) synowi
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) żywność
b) broń
c) pieniądze
d) konie
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Pentuer
b) Herhor
c) Tutmozis
d) Nitager
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zapanował głód
c) zmniejszyły się tereny uprawne
d) zatrudniano cudzoziemców
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) administrację pałacu
c) prawo uprawy żyznych ziem
d) folwarki w dzierżawę
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) świątyni
b) piramidy
c) grobowca
d) kanału
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) historyczną
b) poświęconą Egiptowi
c) wielowątkową
d) dotykajacą problemów władzy
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była niewystarczająca
d) była mniejsza w porównaniu do innych państw
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) spisanie historii Ramzesa XIII
b) wątki miłosne
c) bohaterowie
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zmumifikowane
b) zatopione w rzece
c) pochowane w ziemi
d) spalone
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) trackiego
b) libijskiego
c) tebańskiego
d) fenickiego
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) lew
b) ibis
c) byk
d) skarabeusz
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie X
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Jan w Oleju”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Podniecenie
b) Rozkosz
c) Pieszczota
d) Niewinność
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Ilustrowanym”
b) „Tygodniku Powszechnym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Grecją
b) Asyrią
c) Libią
d) Persją
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 30
b) 34
c) 32
d) 36
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) luty
b) sierpień
c) wrzesień
d) marzec
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) historii Polski
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) łaciny
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Babilończycy
b) Żydzi
c) Fenicjanie
d) Grecy
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) cienia
c) trwania
d) ducha
Rozwiązanie

Menes to:
a) strażnik Labiryntu
b) astrolog i wynalazca
c) bibliotekarz
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisach kostiumów
c) w opisach budowli
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „W dolinie”
b) „Pod Okrętem”
c) „Szalbierz”
d) „Na rubieży”
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1890
c) 1892
d) 1888
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) jesień
b) wiosna
c) lato
d) zima
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Memphis
c) Gizie
d) Numbii
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) przyjaciel
b) matka
c) ojciec
d) kapłan
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Amona
b) Hator
c) Izydy
d) Horusa
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Babilon
b) Teby
c) Memphis
d) Gizę
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) nie podzielił fabuły powieści
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Teby
b) Giza
c) Memfis
d) Kair
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) wojną z Persją
c) wojną z Asyrią
d) buntem następcy faraona
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje zasztyletowany
d) umiera otruty
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Zakopanem
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) VII
b) IX
c) III
d) V
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) kochanką faraona
b) córką Ramzesa XII
c) pierwszą żoną faraona
d) drugą żoną faraona
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Mucha”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) pszenicznej
b) złotej
c) mahoniowej
d) miedzianej
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) wojsko
b) warstwa kapłańska
c) lud
d) artstokracja
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Pentuer
b) Mentezufis
c) Mefres
d) Herhor
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Amona
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka tygodni
c) kilka miesięcy
d) kilka godzin
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Seta
b) Amona
c) Sema
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) XI wieku przed Chrystusem
b) IX wieku przed Chrystusem
c) X wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Herhora
c) Kamę
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Francji
b) Austrii
c) Niemczech
d) Rosji
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) panterę
b) lwa
c) byka
d) krokodyla
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) kobiety
b) pieniądze
c) władza
d) sława
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) fatamorganę
c) gliniane naczynie
d) kupę piasku
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) kapłana
c) dowódcy armii
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Bakura to:
a) Grek
b) wojskowy
c) robotnik
d) kapłan
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Mefres
b) Ramzes XIII
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) niebieską
c) żółtą
d) szarą
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) matce
c) córce
d) żonie
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) kapłan Amona
b) dowódca wojsk
c) nomarcha
d) arcykapłan
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Samentu
c) Menesa
d) Herhora
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) napoju
b) kruszcu
c) drzewa
d) zwierzęcia
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Zamościa
c) Konstancina
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Fenicjan
c) Babilończyków
d) Żydów
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) nazwa egipska miesiąca
b) burza piaskowa
c) choroba
d) wylew Nilu
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) kielicha
b) hełmu
c) konia
d) miecza
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) jego poglądami
b) założeniami pozytywistycznym
c) warsztatem pisarza
d) konwencją XIX-wieczną
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Tutmozis
b) Dagon
c) Hiram
d) Lykon
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Nitager
b) Tutmozis
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) południowych
b) porannych
c) popołudniowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) zdradę narodu żydowskiego
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) cudzołóstwo
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) klatkę z gołębiami
b) jedwabną chustę
c) złoty kielich
d) swego najlepszego niewolnika
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) kielich
c) złotą bransoletę
d) niewolnika
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) skarabeusza
c) ibisa
d) szakala
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) uzywali arcykapłani
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) miecz
c) pierścień
d) berło
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona