Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Stolica państwa faraona to:
a) Giza
b) Teby
c) Kair
d) Memfis
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Herhor
b) Pentuer
c) Mefres
d) Mentezufis
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Głównym elementem powieści są:
a) bohaterowie
b) opisy architektury egipskiej
c) wątki miłosne
d) spisanie historii Ramzesa XIII
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Przeglądzie Warszawskim”
d) „Przeglądzie Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) poświęconą Egiptowi
c) historyczną
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) rządzi nim nieudacznik
b) faraon uwolni libijskich niewolników
c) szybko zostanie zawarty pokój
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Mucha”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) Mefresowi
c) synowi
d) Pentuerowi
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „mężny”
b) „niezwyciężony”
c) „bohaterski”
d) „zwycięski”
Rozwiązanie


Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) wieczornych
b) południowych
c) porannych
d) popołudniowych
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) żywność
b) pieniądze
c) broń
d) konie
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) kapłan
b) ojciec
c) przyjaciel
d) matka
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Austrii
b) Niemczech
c) Francji
d) Rosji
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej pierwszej
c) dwudziestej
d) dwudziestej siódmej
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) fikcyjna
c) legendarna
d) autentyczna
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Białegostoku
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) luty
b) wrzesień
c) marzec
d) sierpień
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka tygodni
b) kilka godzin
c) kilka dni
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Sament to kapłan świątyni:
a) Ozyrysa
b) Seta
c) Sema
d) Amona
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) opadającego Nilu
b) faraona
c) pustego kielicha
d) piramidy
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 32
b) 19
c) 29
d) 26
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) doświadczonemu dowódcy armii
b) bratu
c) dwudziestoletniemu synowi
d) ministrowi wojny
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
c) nie podzielił fabuły powieści
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wszyscy arystokraci egipscy
b) używał następca faraona
c) uzywali arcykapłani
d) używali wyżsi urzędnicy
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) spalone
b) pochowane w ziemi
c) zatopione w rzece
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) pantery
c) wielbłąda
d) lwa
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) założeniami pozytywistycznym
b) warsztatem pisarza
c) jego poglądami
d) konwencją XIX-wieczną
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) swego najlepszego niewolnika
b) jedwabną chustę
c) klatkę z gołębiami
d) złoty kielich
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Asyryjczyków
b) Babilończyków
c) Persów
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały wieczór
b) cały dzień
c) sześć godzin
d) dwie godziny
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) mahoniowej
b) pszenicznej
c) miedzianej
d) złotej
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) reportażowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) naukowy wstęp
d) popularnonaukowy wstęp
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) monumentalny
b) szczegółowy
c) ogólny
d) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Ozyrysa
b) Labiryncie
c) świątyni Amona
d) piramidach
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Fenicjan
c) Babilończyków
d) Żydów
Rozwiązanie

Bakura to:
a) wojskowy
b) robotnik
c) kapłan
d) Grek
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) fenickiego
c) trackiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Teby
c) Babilon
d) Gizę
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Murzyni
c) Żydzi
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) pierścień
b) hełm
c) berło
d) miecz
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Sodowych
c) Słodowych
d) Lodowych
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) rządcą folwarku
c) namiestnikiem prowincji
d) kapłanem
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „W dolinie”
b) „Na rubieży”
c) „Pod Okrętem”
d) „Szalbierz”
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) złotą bransoletę
c) niewolnika
d) kielich
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Tutmozis
b) Pentuer
c) Herhor
d) Nitager
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) nauczyciela
c) ekonoma
d) zarządcy
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) Nil nierównomiernie wylewa
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) panoszą się cudzoziemcy
d) państwu zagrażają inne ludy
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Horusa
b) Hator
c) Izydy
d) Amona
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Grecją
b) Asyrią
c) Persją
d) Libią
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) szarą
c) niebieską
d) żółtą
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) III
b) VII
c) V
d) IX
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) administrację pałacu
c) folwarki w dzierżawę
d) prawo uprawy żyznych ziem
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach kostiumów
b) w opisie walk
c) w opisie charakteru bohaterów
d) w opisach budowli
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) XII wieku przed Chrystusem
b) IX wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) X wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Dawid
b) Jakub
c) Izaak
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) hełmu
b) kielicha
c) miecza
d) konia
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zatrudniano cudzoziemców
c) zapanował głód
d) zmniejszyły się tereny uprawne
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) arcykapłana
c) dowódcy armii
d) kapłana
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) niechęć ludzi do kapłanów
c) złe zarządzanie niewolnikami
d) słabość armii
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była niewystarczająca
d) była mniejsza w porównaniu do innych państw
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Górnego Nilu
b) Memphis
c) Dolnego Nilu
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Nitager
c) Herhor
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XII
b) Ramzesie IX
c) Ramzesie XI
d) Ramzesie X
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po prawej stronie Nilu
c) na pustyni
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) popełnia samobójstwo
c) umiera otruty
d) zostaje zasztyletowany
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) zwierzęcia
b) napoju
c) drzewa
d) kruszcu
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Babilończycy
b) Fenicjanie
c) Grecy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Podniecenie
b) Rozkosz
c) Niewinność
d) Pieszczota
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Dagon
b) Hiram
c) Tutmozis
d) Lykon
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fatamorganę
b) kupę piasku
c) fale na wodzie
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) kochanką faraona
b) córką Ramzesa XII
c) pierwszą żoną faraona
d) drugą żoną faraona
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) puchar wina
b) krew z niewinnych dzieci
c) miksturę ze specjalnych ziół
d) kobyle mleko
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Gizie
c) Numbii
d) Memphis
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) byka
b) krokodyla
c) panterę
d) lwa
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) skarabeusz
b) byk
c) ibis
d) lew
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Samentu
b) Eunana
c) Herhora
d) Menesa
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) lud
c) wojsko
d) artstokracja
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) zdradę narodu żydowskiego
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

Menes to:
a) strażnik Labiryntu
b) bibliotekarz
c) minister skarbu
d) astrolog i wynalazca
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) skarabeusza
b) lwa
c) ibisa
d) szakala
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) języka polskiego
c) łaciny
d) historii Polski
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) zima
c) jesień
d) lato
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) nomarcha
c) dowódca wojsk
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dwieście tysięcy żołnierzy
d) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Herhor
c) Pentuer
d) Mefres
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Asyrią
b) nieurodzajem
c) buntem następcy faraona
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Ramzesa
b) Lykona
c) Herhora
d) Kamę
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) ducha
c) cienia
d) trwania
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Seta
c) Ozirisa
d) Sema
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) grobowca
b) świątyni
c) kanału
d) piramidy
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1888
b) 1890
c) 1894
d) 1892
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 32
b) 36
c) 34
d) 30
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) sława
b) władza
c) pieniądze
d) kobiety
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) córce
b) przyjacielowi
c) matce
d) żonie
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Ozyrysa
b) Sema
c) Amona
d) Seta
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) nazwa egipska miesiąca
c) choroba
d) burza piaskowa
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) historycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona