Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Apis to czczony w Memfis:
a) skarabeusz
b) lew
c) byk
d) ibis
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XI
b) Ramzesie XII
c) Ramzesie X
d) Ramzesie IX
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Rozkosz
b) Podniecenie
c) Pieszczota
d) Niewinność
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) sierpień
b) wrzesień
c) luty
d) marzec
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) ogólny
c) szczegółowy
d) monumentalny
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Samentu
b) Herhora
c) Menesa
d) Eunana
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) nie miał kto budować piramid
d) zapanował głód
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Sema
b) Ozyrysa
c) Seta
d) Amona
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
c) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
d) nie podzielił fabuły powieści
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) to słaby kraj
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) faraon uwolni libijskich niewolników
d) rządzi nim nieudacznik
Rozwiązanie


Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) synowi
b) Pentuerowi
c) Herhorowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) kupę piasku
b) gliniane naczynie
c) fatamorganę
d) fale na wodzie
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) rządcą folwarku
c) kapłanem
d) namiestnikiem prowincji
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 36
c) 30
d) 32
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Tutmozis
c) Dagon
d) Lykon
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Austrii
b) Francji
c) Niemczech
d) Rosji
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) buntem następcy faraona
b) nieurodzajem
c) wojną z Persją
d) wojną z Asyrią
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) popołudniowych
c) wieczornych
d) południowych
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 29
b) 32
c) 19
d) 26
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) lwa
b) wielbłąda
c) pantery
d) tygrysa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Numbii
c) Gizie
d) Memphis
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Przeglądzie Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) państwa Haat
b) Dolnego Nilu
c) Memphis
d) Górnego Nilu
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) poświęconą Egiptowi
b) wielowątkową
c) historyczną
d) dotykajacą problemów władzy
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Libią
b) Grecją
c) Persją
d) Asyrią
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) szakala
b) ibisa
c) lwa
d) skarabeusza
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) kobyle mleko
c) puchar wina
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Kaliszu
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) córce
b) przyjacielowi
c) żonie
d) matce
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) języka polskiego
c) łaciny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Menes to:
a) bibliotekarz
b) astrolog i wynalazca
c) strażnik Labiryntu
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) choroba
b) burza piaskowa
c) wylew Nilu
d) nazwa egipska miesiąca
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) opisy architektury egipskiej
b) spisanie historii Ramzesa XIII
c) wątki miłosne
d) bohaterowie
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) złoty kielich
b) swego najlepszego niewolnika
c) jedwabną chustę
d) klatkę z gołębiami
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) X wieku przed Chrystusem
c) XII wieku przed Chrystusem
d) XI wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) piramidach
c) świątyni Ozyrysa
d) Labiryncie
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Herhora
b) Lykona
c) Kamę
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) uzywali arcykapłani
d) używali wyżsi urzędnicy
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) złotej
b) miedzianej
c) mahoniowej
d) pszenicznej
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Białegostoku
c) Konstancina
d) Lublina
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Herhor
b) Tutmozis
c) Nitager
d) Pentuer
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) państwu zagrażają inne ludy
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) pustynia zabiera żyzne grunty
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) bratu
c) doświadczonemu dowódcy armii
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1888
c) 1890
d) 1892
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Herhor
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) lud
b) artstokracja
c) wojsko
d) warstwa kapłańska
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słodowych
b) Lodowych
c) Słonych
d) Sodowych
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Mucha”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) spalone
c) zmumifikowane
d) pochowane w ziemi
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Wiedniu
c) Zakopanem
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) słabość armii
c) złe zarządzanie niewolnikami
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) dowódca wojsk
c) kapłan Amona
d) nomarcha
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) libijskiego
c) fenickiego
d) trackiego
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) opadającego Nilu
b) pustego kielicha
c) faraona
d) piramidy
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) szarą
c) niebieską
d) zieloną
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Żydzi
b) Fenicjanie
c) Grecy
d) Murzyni
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) ekonoma
c) oficera
d) zarządcy
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) popularnonaukowy wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Asyryjczyków
b) Babilończyków
c) Persów
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Gizę
b) Teby
c) Babilon
d) Memphis
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) byka
c) panterę
d) krokodyla
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) legendarna
c) fikcyjna
d) autentyczna
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Mefres
b) Pentuer
c) Herhor
d) Ramzes XIII
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) folwarki w dzierżawę
c) prawo uprawy żyznych ziem
d) administrację pałacu
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) na pustyni
b) nieopodal pałacu faraona
c) po lewej stronie Nilu
d) po prawej stronie Nilu
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) warsztatem pisarza
b) konwencją XIX-wieczną
c) jego poglądami
d) założeniami pozytywistycznym
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
b) cudzołóstwo
c) zdradę narodu żydowskiego
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) dwadzieścia lat
c) szesnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Pod Okrętem”
b) „W dolinie”
c) „Szalbierz”
d) „Na rubieży”
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) sześć godzin
b) dwie godziny
c) cały wieczór
d) cały dzień
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Izaak
c) Dawid
d) Jakub
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) botanicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) żywność
c) broń
d) pieniądze
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Sema
b) Ozyrysa
c) Amona
d) Seta
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) sława
c) kobiety
d) władza
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) napoju
b) zwierzęcia
c) drzewa
d) kruszcu
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była niewystarczająca
b) była mniejsza w porównaniu do innych państw
c) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
d) wahała się
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Pentuer
b) Herhor
c) Mentezufis
d) Mefres
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Kair
b) Teby
c) Memfis
d) Giza
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) świątyni
b) grobowca
c) kanału
d) piramidy
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) jesień
c) lato
d) zima
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „niezwyciężony”
b) „bohaterski”
c) „zwycięski”
d) „mężny”
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka miesięcy
b) kilka godzin
c) kilka dni
d) kilka tygodni
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej
c) dwudziestej pierwszej
d) dwudziestej siódmej
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) arcykapłana
c) dowódcy armii
d) kapłana
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) niewolnika
b) złotą bransoletę
c) kielich
d) pierścień
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) trwania
b) ducha
c) pragnienia
d) cienia
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Żydów
b) Babilończyków
c) Greków
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Bakura to:
a) wojskowy
b) kapłan
c) Grek
d) robotnik
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Sema
c) Ozirisa
d) Seta
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Marek od Tamary”
c) „Jan w Oleju”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie charakteru bohaterów
b) w opisach kostiumów
c) w opisie walk
d) w opisach budowli
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) pierwszą żoną faraona
b) córką Ramzesa XII
c) kochanką faraona
d) drugą żoną faraona
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) kapłan
b) matka
c) przyjaciel
d) ojciec
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) miecz
b) berło
c) hełm
d) pierścień
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) dwanaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Horusa
b) Amona
c) Izydy
d) Hator
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) zostaje zasztyletowany
c) umiera otruty
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) kielicha
b) hełmu
c) konia
d) miecza
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) V
c) III
d) VII
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Babilończycy
c) Fenicjanie
d) Żydzi
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona