strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/fa/ ----------------
 Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Żydzi
b) Fenicjanie
c) Murzyni
d) Grecy
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była mniejsza w porównaniu do innych państw
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) wahała się
d) była niewystarczająca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) nazwa egipska miesiąca
c) choroba
d) burza piaskowa
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) założeniami pozytywistycznym
b) warsztatem pisarza
c) konwencją XIX-wieczną
d) jego poglądami
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) wieczornych
b) południowych
c) popołudniowych
d) porannych
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) po prawej stronie Nilu
b) na pustyni
c) nieopodal pałacu faraona
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Tutmozis
b) Herhor
c) Pentuer
d) Nitager
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) III
b) VII
c) IX
d) V
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Pentuer
c) Herhor
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) dwadzieścia lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie


Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
c) umiera otruty
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Numbii
b) Gizie
c) Tebach
d) Memphis
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) kapłana
b) dowódcy armii
c) nomarchy
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Bakura to:
a) robotnik
b) kapłan
c) Grek
d) wojskowy
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „mężny”
c) „niezwyciężony”
d) „bohaterski”
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Pentuerowi
b) synowi
c) Herhorowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej
b) osiemnastej
c) dwudziestej siódmej
d) dwudziestej pierwszej
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) wątki miłosne
b) spisanie historii Ramzesa XIII
c) opisy architektury egipskiej
d) bohaterowie
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) nie podzielił fabuły powieści
d) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) matce
c) żonie
d) córce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Izydy
b) Horusa
c) Amona
d) Hator
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Żydów
b) Babilończyków
c) Fenicjan
d) Greków
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) byka
b) panterę
c) krokodyla
d) lwa
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) lud
b) warstwa kapłańska
c) artstokracja
d) wojsko
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) dwudziestoletniemu synowi
b) bratu
c) ministrowi wojny
d) doświadczonemu dowódcy armii
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Mefres
b) Pentuer
c) Herhor
d) Ramzes XIII
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) niechęć ludzi do kapłanów
c) słabość armii
d) złe zarządzanie niewolnikami
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Jakub
b) Dawid
c) Izaak
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) nie miał kto budować piramid
c) zapanował głód
d) zmniejszyły się tereny uprawne
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisach budowli
c) w opisie charakteru bohaterów
d) w opisach kostiumów
Rozwiązanie

Menes to:
a) strażnik Labiryntu
b) minister skarbu
c) astrolog i wynalazca
d) bibliotekarz
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) pieniądze
c) broń
d) żywność
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) pustynia zabiera żyzne grunty
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) państwu zagrażają inne ludy
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) trackiego
c) fenickiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) cienia
b) pragnienia
c) trwania
d) ducha
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) faraona
b) opadającego Nilu
c) pustego kielicha
d) piramidy
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Grecją
b) Asyrią
c) Persją
d) Libią
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Górnego Nilu
b) Dolnego Nilu
c) Memphis
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Seta
b) Amona
c) Ozyrysa
d) Sema
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Persją
b) buntem następcy faraona
c) nieurodzajem
d) wojną z Asyrią
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) jedwabną chustę
b) klatkę z gołębiami
c) złoty kielich
d) swego najlepszego niewolnika
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Pieszczota
b) Niewinność
c) Rozkosz
d) Podniecenie
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) uzywali arcykapłani
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały wieczór
b) cały dzień
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Ozyrysa
b) Labiryncie
c) świątyni Amona
d) piramidach
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) kupę piasku
b) fale na wodzie
c) fatamorganę
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) XII wieku przed Chrystusem
b) XI wieku przed Chrystusem
c) X wieku przed Chrystusem
d) IX wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) monumentalny
c) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
d) ogólny
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) kapłan
c) przyjaciel
d) matka
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) świątyni
b) piramidy
c) kanału
d) grobowca
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Przeglądzie Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie X
b) Ramzesie IX
c) Ramzesie XI
d) Ramzesie XII
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 36
b) 34
c) 30
d) 32
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) berło
c) miecz
d) pierścień
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) dwanaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Seta
b) Sema
c) Amona
d) Ozirisa
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1888
c) 1890
d) 1892
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) pierwszą żoną faraona
b) drugą żoną faraona
c) kochanką faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Niwa”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
d) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) byk
b) lew
c) skarabeusz
d) ibis
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) złotą bransoletę
b) kielich
c) niewolnika
d) pierścień
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) oficera
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Słodowych
c) Sodowych
d) Lodowych
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Gizę
c) Babilon
d) Teby
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) kapłanem
b) dowódca wojskowym
c) namiestnikiem prowincji
d) rządcą folwarku
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Asyryjczyków
b) Fenicjan
c) Persów
d) Babilończyków
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) folwarki w dzierżawę
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) administrację pałacu
d) prawo sprzedaży niewolników
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) kobyle mleko
b) krew z niewinnych dzieci
c) miksturę ze specjalnych ziół
d) puchar wina
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) źle przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) niebieską
c) zieloną
d) szarą
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Menesa
b) Eunana
c) Herhora
d) Samentu
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Niemczech
c) Austrii
d) Francji
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) zima
b) wiosna
c) jesień
d) lato
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) drzewa
b) zwierzęcia
c) napoju
d) kruszcu
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) skarabeusza
c) ibisa
d) szakala
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) luty
c) wrzesień
d) sierpień
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) dowódca wojsk
c) nomarcha
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) pantery
c) wielbłąda
d) lwa
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Lykon
b) Dagon
c) Hiram
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) cudzołóstwo
d) zdradę narodu żydowskiego
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) botanicznym
c) filologicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Giza
b) Teby
c) Memfis
d) Kair
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) fikcyjna
c) legendarna
d) autentyczna
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Marek od Tamary”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 26
b) 32
c) 29
d) 19
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Pod Okrętem”
b) „Na rubieży”
c) „Szalbierz”
d) „W dolinie”
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) pochowane w ziemi
c) spalone
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) popularnonaukowy wstęp
c) reporterski wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) rządzi nim nieudacznik
c) szybko zostanie zawarty pokój
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) poświęconą Egiptowi
b) historyczną
c) dotykajacą problemów władzy
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka miesięcy
c) kilka godzin
d) kilka tygodni
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Babilończycy
b) Fenicjanie
c) Grecy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Kamę
b) Ramzesa
c) Lykona
d) Herhora
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) kielicha
b) hełmu
c) miecza
d) konia
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Seta
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Amona
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) sława
b) kobiety
c) pieniądze
d) władza
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mentezufis
b) Herhor
c) Pentuer
d) Mefres
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) złotej
b) pszenicznej
c) miedzianej
d) mahoniowej
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona
Partner serwisu: