Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) legendarna
b) autentyczna
c) złożona z biografii kilku faraonów
d) fikcyjna
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zapanował głód
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) nie miał kto budować piramid
d) zatrudniano cudzoziemców
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) warsztatem pisarza
b) konwencją XIX-wieczną
c) jego poglądami
d) założeniami pozytywistycznym
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) oficera
c) zarządcy
d) ekonoma
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Austrii
c) Francji
d) Niemczech
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Fenicjanie
c) Babilończycy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) popołudniowych
c) wieczornych
d) południowych
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie X
b) Ramzesie IX
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Pentuer
c) Tutmozis
d) Herhor
Rozwiązanie


Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) nie podzielił fabuły powieści
c) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) X wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słodowych
b) Słonych
c) Lodowych
d) Sodowych
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) kochanką faraona
c) córką Ramzesa XII
d) pierwszą żoną faraona
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
b) wahała się
c) była niewystarczająca
d) była mniejsza w porównaniu do innych państw
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) bibliotekarz
c) astrolog i wynalazca
d) strażnik Labiryntu
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) niebieską
b) szarą
c) zieloną
d) żółtą
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1892
c) 1888
d) 1890
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) Labiryncie
c) piramidach
d) świątyni Ozyrysa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 36
b) 30
c) 34
d) 32
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „niezwyciężony”
c) „bohaterski”
d) „mężny”
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) zdradę narodu żydowskiego
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) cały wieczór
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) nomarcha
b) kapłan Amona
c) arcykapłan
d) dowódca wojsk
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Murzyni
b) Fenicjanie
c) Grecy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) uzywali arcykapłani
d) używali wyżsi urzędnicy
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) spalone
c) pochowane w ziemi
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Jan w Oleju”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) wielbłąda
b) tygrysa
c) pantery
d) lwa
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Asyrią
b) Libią
c) Grecją
d) Persją
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) klatkę z gołębiami
b) złoty kielich
c) jedwabną chustę
d) swego najlepszego niewolnika
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
c) umiera otruty
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dwieście tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) V
b) VII
c) III
d) IX
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) pustego kielicha
b) faraona
c) piramidy
d) opadającego Nilu
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) fenickiego
b) tebańskiego
c) trackiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Dolnego Nilu
b) państwa Haat
c) Memphis
d) Górnego Nilu
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Amona
b) Izydy
c) Horusa
d) Hator
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) wrzesień
c) sierpień
d) luty
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Amona
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
c) monumentalny
d) ogólny
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Lykon
b) Dagon
c) Hiram
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) kobyle mleko
b) puchar wina
c) miksturę ze specjalnych ziół
d) krew z niewinnych dzieci
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) świątyni
c) piramidy
d) grobowca
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) Grek
c) robotnik
d) wojskowy
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Asyrią
b) wojną z Persją
c) nieurodzajem
d) buntem następcy faraona
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Ramzesa
b) Herhora
c) Lykona
d) Kamę
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Tutmozis
c) Herhor
d) Nitager
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) żywność
c) broń
d) konie
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej
b) osiemnastej
c) dwudziestej siódmej
d) dwudziestej pierwszej
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) przyjaciel
c) matka
d) kapłan
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) dowódcy armii
b) kapłana
c) arcykapłana
d) nomarchy
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) Pentuerowi
c) synowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Fenicjan
c) Żydów
d) Babilończyków
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 32
b) 19
c) 29
d) 26
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Persów
b) Fenicjan
c) Babilończyków
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Babilon
b) Teby
c) Memphis
d) Gizę
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) wielowątkową
b) dotykajacą problemów władzy
c) historyczną
d) poświęconą Egiptowi
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) kielich
b) niewolnika
c) złotą bransoletę
d) pierścień
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) panterę
b) krokodyla
c) lwa
d) byka
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Memfis
b) Kair
c) Teby
d) Giza
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Seta
c) Sema
d) Ozirisa
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) ducha
c) trwania
d) cienia
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Ilustrowanym”
b) „Tygodniku Powszechnym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „W dolinie”
b) „Pod Okrętem”
c) „Szalbierz”
d) „Na rubieży”
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) folwarki w dzierżawę
c) prawo uprawy żyznych ziem
d) administrację pałacu
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Izaak
b) Mojżesz
c) Jakub
d) Dawid
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) lew
b) skarabeusz
c) ibis
d) byk
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Herhor
b) Ramzes XIII
c) Pentuer
d) Mefres
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) to słaby kraj
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) rządzi nim nieudacznik
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) drzewa
b) napoju
c) kruszcu
d) zwierzęcia
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) reportażowy wstęp
d) naukowy wstęp
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Białegostoku
c) Lublina
d) Konstancina
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) kobiety
b) pieniądze
c) sława
d) władza
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) berło
b) miecz
c) pierścień
d) hełm
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) spisanie historii Ramzesa XIII
b) bohaterowie
c) wątki miłosne
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) słabość armii
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) niechęć ludzi do kapłanów
d) cudzoziemców
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Herhora
b) Eunana
c) Samentu
d) Menesa
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) dwudziestoletniemu synowi
b) bratu
c) doświadczonemu dowódcy armii
d) ministrowi wojny
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Herhor
b) Mentezufis
c) Pentuer
d) Mefres
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) lud
b) artstokracja
c) warstwa kapłańska
d) wojsko
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) łaciny
c) języka polskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) miecza
b) hełmu
c) kielicha
d) konia
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) córce
c) przyjacielowi
d) żonie
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) fatamorganę
c) kupę piasku
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) szakala
c) skarabeusza
d) ibisa
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) rządcą folwarku
c) kapłanem
d) namiestnikiem prowincji
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) panoszą się cudzoziemcy
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) państwu zagrażają inne ludy
d) Nil nierównomiernie wylewa
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) nazwa egipska miesiąca
c) choroba
d) burza piaskowa
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) zima
c) jesień
d) lato
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach kostiumów
b) w opisie charakteru bohaterów
c) w opisach budowli
d) w opisie walk
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Rozkosz
b) Pieszczota
c) Podniecenie
d) Niewinność
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Sema
b) Ozyrysa
c) Amona
d) Seta
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) na pustyni
c) po prawej stronie Nilu
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Memphis
b) Numbii
c) Tebach
d) Gizie
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) mahoniowej
b) złotej
c) pszenicznej
d) miedzianej
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka godzin
b) kilka tygodni
c) kilka miesięcy
d) kilka dni
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona
Partner serwisu: