Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1888
b) 1894
c) 1890
d) 1892
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) folwarki w dzierżawę
c) administrację pałacu
d) prawo uprawy żyznych ziem
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była niewystarczająca
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) wahała się
d) była mniejsza w porównaniu do innych państw
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
c) nie podzielił fabuły powieści
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) wojsko
c) lud
d) artstokracja
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Dawid
b) Izaak
c) Mojżesz
d) Jakub
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) sześć godzin
c) cały wieczór
d) dwie godziny
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) autentyczna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) fikcyjna
d) legendarna
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) popołudniowych
b) porannych
c) południowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) dowódcy armii
c) arcykapłana
d) kapłana
Rozwiązanie


Nikotris była:
a) pierwszą żoną faraona
b) kochanką faraona
c) drugą żoną faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Horusa
b) Izydy
c) Hator
d) Amona
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Tutmozis
b) Pentuer
c) Herhor
d) Nitager
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) buntem następcy faraona
b) nieurodzajem
c) wojną z Asyrią
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Ozyrysa
b) Sema
c) Seta
d) Amona
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) miecz
b) hełm
c) pierścień
d) berło
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) Pentuerowi
c) Mefresowi
d) synowi
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) zieloną
c) szarą
d) niebieską
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Francji
c) Austrii
d) Niemczech
Rozwiązanie


Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) kapłan Amona
c) dowódca wojsk
d) nomarcha
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „niezwyciężony”
b) „bohaterski”
c) „mężny”
d) „zwycięski”
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Ozirisa
c) Seta
d) Sema
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Herhora
b) Eunana
c) Samentu
d) Menesa
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) optymistycznie przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) grobowca
c) piramidy
d) świątyni
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) spalone
c) pochowane w ziemi
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Seta
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Amona
Rozwiązanie

Bakura to:
a) Grek
b) wojskowy
c) kapłan
d) robotnik
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Babilończyków
b) Asyryjczyków
c) Persów
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) nie miał kto budować piramid
c) zapanował głód
d) zmniejszyły się tereny uprawne
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) krokodyla
c) byka
d) panterę
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mefres
b) Mentezufis
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Teby
c) Babilon
d) Gizę
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) Nil nierównomiernie wylewa
b) państwu zagrażają inne ludy
c) panoszą się cudzoziemcy
d) pustynia zabiera żyzne grunty
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) szakala
b) lwa
c) skarabeusza
d) ibisa
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Na rubieży”
b) „Szalbierz”
c) „W dolinie”
d) „Pod Okrętem”
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) trackiego
b) fenickiego
c) tebańskiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) używali wyżsi urzędnicy
c) używali wszyscy arystokraci egipscy
d) uzywali arcykapłani
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) bohaterowie
b) spisanie historii Ramzesa XIII
c) wątki miłosne
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Białegostoku
c) Konstancina
d) Lublina
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) popełnia samobójstwo
c) umiera otruty
d) zostaje zasztyletowany
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) władza
b) sława
c) pieniądze
d) kobiety
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) drzewa
b) napoju
c) zwierzęcia
d) kruszcu
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) łaciny
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Herhora
c) Ramzesa
d) Kamę
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) to słaby kraj
c) szybko zostanie zawarty pokój
d) rządzi nim nieudacznik
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Numbii
b) Gizie
c) Tebach
d) Memphis
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Pentuer
c) Mefres
d) Herhor
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka miesięcy
b) kilka tygodni
c) kilka godzin
d) kilka dni
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) kapłanem
c) rządcą folwarku
d) namiestnikiem prowincji
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Tutmozis
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) opadającego Nilu
b) piramidy
c) faraona
d) pustego kielicha
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) niewolnika
b) kielich
c) złotą bransoletę
d) pierścień
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) X wieku przed Chrystusem
b) XI wieku przed Chrystusem
c) XII wieku przed Chrystusem
d) IX wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 36
c) 32
d) 30
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Niewinność
b) Podniecenie
c) Pieszczota
d) Rozkosz
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XII
b) Ramzesie X
c) Ramzesie IX
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) córce
c) matce
d) żonie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Marek od Tamary”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) zdradę narodu żydowskiego
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Warszawskim”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Powszechnym”
d) „Przeglądzie Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) doświadczonemu dowódcy armii
c) bratu
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) pszenicznej
b) złotej
c) mahoniowej
d) miedzianej
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Dagon
b) Lykon
c) Tutmozis
d) Hiram
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Memphis
b) Górnego Nilu
c) państwa Haat
d) Dolnego Nilu
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiedniu
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) wrzesień
c) luty
d) sierpień
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) reportażowy wstęp
c) popularnonaukowy wstęp
d) reporterski wstęp
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Kair
b) Memfis
c) Teby
d) Giza
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) botanicznym
c) historycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) Labiryncie
c) świątyni Ozyrysa
d) piramidach
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) V
b) IX
c) VII
d) III
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Żydzi
b) Fenicjanie
c) Murzyni
d) Grecy
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) ducha
b) trwania
c) pragnienia
d) cienia
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Babilończyków
b) Żydów
c) Greków
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Fenicjanie
c) Babilończycy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Menes to:
a) bibliotekarz
b) astrolog i wynalazca
c) strażnik Labiryntu
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) swego najlepszego niewolnika
b) jedwabną chustę
c) klatkę z gołębiami
d) złoty kielich
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 32
b) 19
c) 29
d) 26
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) kobyle mleko
b) miksturę ze specjalnych ziół
c) puchar wina
d) krew z niewinnych dzieci
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) byk
b) lew
c) skarabeusz
d) ibis
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie charakteru bohaterów
b) w opisach kostiumów
c) w opisach budowli
d) w opisie walk
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) hełmu
b) konia
c) miecza
d) kielicha
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) żywność
b) broń
c) pieniądze
d) konie
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) dwadzieścia lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) kupę piasku
c) fatamorganę
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) nazwa egipska miesiąca
b) choroba
c) wylew Nilu
d) burza piaskowa
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) warsztatem pisarza
b) jego poglądami
c) założeniami pozytywistycznym
d) konwencją XIX-wieczną
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Persją
b) Libią
c) Asyrią
d) Grecją
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) zima
c) lato
d) jesień
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) nauczyciela
c) oficera
d) ekonoma
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) złe zarządzanie niewolnikami
b) słabość armii
c) cudzoziemców
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Lodowych
b) Słonych
c) Sodowych
d) Słodowych
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) pantery
c) lwa
d) wielbłąda
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej siódmej
b) dwudziestej
c) osiemnastej
d) dwudziestej pierwszej
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) kapłan
c) ojciec
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) na pustyni
b) po lewej stronie Nilu
c) nieopodal pałacu faraona
d) po prawej stronie Nilu
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
d) dwieście tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) poświęconą Egiptowi
b) wielowątkową
c) historyczną
d) dotykajacą problemów władzy
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) ogólny
b) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
c) monumentalny
d) szczegółowy
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona