Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) zima
c) jesień
d) lato
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Fenicjan
c) Żydów
d) Babilończyków
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1888
b) 1894
c) 1890
d) 1892
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Memphis
c) Gizie
d) Numbii
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) artstokracja
b) lud
c) wojsko
d) warstwa kapłańska
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mefres
b) Mentezufis
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) wielowątkową
b) dotykajacą problemów władzy
c) historyczną
d) poświęconą Egiptowi
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Grecją
b) Libią
c) Asyrią
d) Persją
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) robotnik
c) wojskowy
d) Grek
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) wieczornych
b) południowych
c) popołudniowych
d) porannych
Rozwiązanie


Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
d) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 30
b) 32
c) 36
d) 34
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) drzewa
b) zwierzęcia
c) kruszcu
d) napoju
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) zapanował głód
d) nie miał kto budować piramid
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) sześć godzin
b) cały dzień
c) cały wieczór
d) dwie godziny
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Niemczech
b) Austrii
c) Francji
d) Rosji
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) V
c) III
d) VII
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) lwa
c) wielbłąda
d) pantery
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) naukowy wstęp
c) reporterski wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) doświadczonemu dowódcy armii
b) ministrowi wojny
c) bratu
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej siódmej
c) dwudziestej pierwszej
d) dwudziestej
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) pierwszą żoną faraona
b) córką Ramzesa XII
c) drugą żoną faraona
d) kochanką faraona
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „bohaterski”
c) „mężny”
d) „niezwyciężony”
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) byka
b) krokodyla
c) lwa
d) panterę
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Izaak
b) Dawid
c) Mojżesz
d) Jakub
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) słabość armii
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) niebieską
c) zieloną
d) szarą
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Babilończycy
b) Żydzi
c) Fenicjanie
d) Grecy
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 29
b) 19
c) 26
d) 32
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) sława
b) kobiety
c) władza
d) pieniądze
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Amona
c) Izydy
d) Horusa
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Pentuer
c) Mefres
d) Herhor
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) ducha
b) trwania
c) cienia
d) pragnienia
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka godzin
b) kilka dni
c) kilka miesięcy
d) kilka tygodni
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Białegostoku
c) Zamościa
d) Konstancina
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Nitager
b) Herhor
c) Pentuer
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) wojną z Asyrią
c) buntem następcy faraona
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie X
b) Ramzesie XI
c) Ramzesie IX
d) Ramzesie XII
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Ozyrysa
b) Amona
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Seta
b) Ozyrysa
c) Amona
d) Sema
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) bibliotekarz
c) astrolog i wynalazca
d) strażnik Labiryntu
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) mahoniowej
b) miedzianej
c) złotej
d) pszenicznej
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
c) monumentalny
d) ogólny
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Herhor
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Menesa
c) Herhora
d) Samentu
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) spisanie historii Ramzesa XIII
b) wątki miłosne
c) bohaterowie
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Giza
b) Teby
c) Memfis
d) Kair
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Murzyni
c) Żydzi
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) Mefresowi
c) synowi
d) Pentuerowi
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) Nil nierównomiernie wylewa
b) państwu zagrażają inne ludy
c) pustynia zabiera żyzne grunty
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Sema
b) Seta
c) Amona
d) Ozirisa
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Ozyrysa
b) świątyni Amona
c) Labiryncie
d) piramidach
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) choroba
b) wylew Nilu
c) nazwa egipska miesiąca
d) burza piaskowa
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) piramidy
b) faraona
c) pustego kielicha
d) opadającego Nilu
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach budowli
b) w opisie walk
c) w opisie charakteru bohaterów
d) w opisach kostiumów
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje zasztyletowany
d) umiera otruty
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) ojciec
c) kapłan
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) ibisa
c) skarabeusza
d) szakala
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Nałęczowie
c) Wiśle
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) świątyni
b) kanału
c) grobowca
d) piramidy
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) nie podzielił fabuły powieści
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) puchar wina
b) kobyle mleko
c) krew z niewinnych dzieci
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Lodowych
b) Sodowych
c) Słonych
d) Słodowych
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) konia
b) hełmu
c) kielicha
d) miecza
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) kielich
b) pierścień
c) złotą bransoletę
d) niewolnika
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) folwarki w dzierżawę
b) prawo sprzedaży niewolników
c) prawo uprawy żyznych ziem
d) administrację pałacu
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) zdradę narodu żydowskiego
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „W dolinie”
b) „Pod Okrętem”
c) „Szalbierz”
d) „Na rubieży”
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) autentyczna
b) fikcyjna
c) złożona z biografii kilku faraonów
d) legendarna
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) XI wieku przed Chrystusem
b) X wieku przed Chrystusem
c) IX wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) rządzi nim nieudacznik
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) pierścień
b) miecz
c) berło
d) hełm
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) kapłan Amona
b) nomarcha
c) arcykapłan
d) dowódca wojsk
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po prawej stronie Nilu
c) po lewej stronie Nilu
d) na pustyni
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) dowódcy armii
b) nomarchy
c) arcykapłana
d) kapłana
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) botanicznym
c) historycznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Persów
b) Fenicjan
c) Asyryjczyków
d) Babilończyków
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) żonie
c) przyjacielowi
d) córce
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) konwencją XIX-wieczną
b) założeniami pozytywistycznym
c) warsztatem pisarza
d) jego poglądami
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) broń
c) konie
d) żywność
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) fenickiego
b) libijskiego
c) trackiego
d) tebańskiego
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) historii Polski
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) klatkę z gołębiami
b) jedwabną chustę
c) złoty kielich
d) swego najlepszego niewolnika
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Pieszczota
b) Podniecenie
c) Rozkosz
d) Niewinność
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) luty
c) wrzesień
d) sierpień
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) lew
b) byk
c) ibis
d) skarabeusz
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fatamorganę
b) kupę piasku
c) fale na wodzie
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Dolnego Nilu
b) Górnego Nilu
c) Memphis
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) uzywali arcykapłani
b) używali wyżsi urzędnicy
c) używali wszyscy arystokraci egipscy
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Teby
b) Gizę
c) Babilon
d) Memphis
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Warszawskim”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Przeglądzie Ilustrowanym”
d) „Tygodniku Powszechnym”
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) kapłanem
c) namiestnikiem prowincji
d) rządcą folwarku
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była niewystarczająca
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) wahała się
d) była mniejsza w porównaniu do innych państw
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Jan w Oleju”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) spalone
c) pochowane w ziemi
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Lykon
c) Tutmozis
d) Dagon
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Herhora
b) Lykona
c) Kamę
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) oficera
c) ekonoma
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona
Partner serwisu: