Faraon
      Faraon | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Samentu
b) Eunana
c) Herhora
d) Menesa
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) nie miał kto budować piramid
d) zapanował głód
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 30
c) 32
d) 36
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Tutmozis
b) Lykon
c) Dagon
d) Hiram
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Sema
b) Seta
c) Ozyrysa
d) Amona
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Sema
b) Ozyrysa
c) Amona
d) Seta
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mefres
b) Mentezufis
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) dowódca wojsk
b) nomarcha
c) arcykapłan
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Babilończyków
b) Fenicjan
c) Żydów
d) Greków
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Sodowych
b) Słonych
c) Lodowych
d) Słodowych
Rozwiązanie


Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Fenicjanie
b) Grecy
c) Żydzi
d) Babilończycy
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) warsztatem pisarza
b) założeniami pozytywistycznym
c) konwencją XIX-wieczną
d) jego poglądami
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1892
b) 1890
c) 1894
d) 1888
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Izydy
b) Hator
c) Amona
d) Horusa
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) lud
b) wojsko
c) artstokracja
d) warstwa kapłańska
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) choroba
c) nazwa egipska miesiąca
d) burza piaskowa
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) buntem następcy faraona
b) wojną z Persją
c) wojną z Asyrią
d) nieurodzajem
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Herhora
c) Kamę
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) kielich
c) złotą bransoletę
d) niewolnika
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Żydzi
b) Fenicjanie
c) Murzyni
d) Grecy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Samentu:
a) popełnia samobójstwo
b) umiera otruty
c) zostaje zasztyletowany
d) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) niechęć ludzi do kapłanów
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) cudzoziemców
d) słabość armii
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Gizie
b) Tebach
c) Numbii
d) Memphis
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej siódmej
b) dwudziestej pierwszej
c) osiemnastej
d) dwudziestej
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Memphis
b) Dolnego Nilu
c) Górnego Nilu
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) żonie
c) córce
d) matce
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Jakub
c) Dawid
d) Izaak
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) XI wieku przed Chrystusem
c) X wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) folwarki w dzierżawę
c) administrację pałacu
d) prawo uprawy żyznych ziem
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) dwudziestoletniemu synowi
c) bratu
d) doświadczonemu dowódcy armii
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) rządzi nim nieudacznik
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Seta
b) Sema
c) Amona
d) Ozirisa
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) broń
c) pieniądze
d) żywność
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie XII
c) Ramzesie XI
d) Ramzesie X
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 26
b) 19
c) 29
d) 32
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) języka polskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) łaciny
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) pochowane w ziemi
b) zmumifikowane
c) spalone
d) zatopione w rzece
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) drzewa
b) kruszcu
c) zwierzęcia
d) napoju
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) świątyni
b) kanału
c) grobowca
d) piramidy
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) wielbłąda
b) tygrysa
c) pantery
d) lwa
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) jedwabną chustę
b) swego najlepszego niewolnika
c) złoty kielich
d) klatkę z gołębiami
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) na pustyni
b) nieopodal pałacu faraona
c) po lewej stronie Nilu
d) po prawej stronie Nilu
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Mefres
b) Ramzes XIII
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) kochanką faraona
b) pierwszą żoną faraona
c) drugą żoną faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) opadającego Nilu
b) faraona
c) piramidy
d) pustego kielicha
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „bohaterski”
b) „mężny”
c) „niezwyciężony”
d) „zwycięski”
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) wrzesień
b) sierpień
c) marzec
d) luty
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Fenicjan
b) Babilończyków
c) Persów
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Białegostoku
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była niewystarczająca
b) była mniejsza w porównaniu do innych państw
c) wahała się
d) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) pszenicznej
b) miedzianej
c) mahoniowej
d) złotej
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Tutmozis
c) Nitager
d) Pentuer
Rozwiązanie

Menes to:
a) strażnik Labiryntu
b) minister skarbu
c) bibliotekarz
d) astrolog i wynalazca
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) fikcyjna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) legendarna
d) autentyczna
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) byk
b) skarabeusz
c) ibis
d) lew
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały wieczór
b) cały dzień
c) sześć godzin
d) dwie godziny
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Podniecenie
b) Rozkosz
c) Pieszczota
d) Niewinność
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) kapłan
c) ojciec
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach kostiumów
b) w opisach budowli
c) w opisie charakteru bohaterów
d) w opisie walk
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) krokodyla
b) lwa
c) byka
d) panterę
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) skarabeusza
b) szakala
c) lwa
d) ibisa
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Pod Okrętem”
b) „W dolinie”
c) „Na rubieży”
d) „Szalbierz”
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) dowódcy armii
c) kapłana
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Herhorowi
b) Pentuerowi
c) synowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) używał następca faraona
d) uzywali arcykapłani
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) opisy architektury egipskiej
b) spisanie historii Ramzesa XIII
c) bohaterowie
d) wątki miłosne
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) trackiego
b) tebańskiego
c) libijskiego
d) fenickiego
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fatamorganę
b) kupę piasku
c) gliniane naczynie
d) fale na wodzie
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) wojskowy
c) robotnik
d) Grek
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) kielicha
b) miecza
c) hełmu
d) konia
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) zdradę narodu żydowskiego
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) namiestnikiem prowincji
c) kapłanem
d) rządcą folwarku
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) monumentalny
b) ogólny
c) szczegółowy
d) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Teby
b) Giza
c) Kair
d) Memfis
Rozwiązanie

Prus:
a) nie podzielił fabuły powieści
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) pierścień
c) berło
d) miecz
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) kobyle mleko
b) krew z niewinnych dzieci
c) puchar wina
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) cienia
c) trwania
d) ducha
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) lato
c) jesień
d) zima
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) historyczną
b) poświęconą Egiptowi
c) wielowątkową
d) dotykajacą problemów władzy
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) niebieską
c) szarą
d) żółtą
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka miesięcy
b) kilka dni
c) kilka tygodni
d) kilka godzin
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) VII
c) III
d) V
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) popularnonaukowy wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Zakopanem
c) Nałęczowie
d) Wiśle
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Gizę
b) Teby
c) Memphis
d) Babilon
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Persją
b) Grecją
c) Asyrią
d) Libią
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Herhor
b) Pentuer
c) Nitager
d) Tutmozis
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) państwu zagrażają inne ludy
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) panoszą się cudzoziemcy
d) Nil nierównomiernie wylewa
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) piramidach
b) Labiryncie
c) świątyni Ozyrysa
d) świątyni Amona
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Ilustrowanym”
b) „Tygodniku Powszechnym”
c) „Przeglądzie Warszawskim”
d) „Tygodniku Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) południowych
c) popołudniowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) władza
b) kobiety
c) sława
d) pieniądze
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Austrii
b) Rosji
c) Francji
d) Niemczech
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) oficera
c) ekonoma
d) zarządcy
Rozwiązanie

Tagi:
• Faraon geneza utworu • Faraon jako powieść realistyczna • Uniwersalizm Faraona • Ekranizacja Faraona • Faraon • streszczenie Faraona